۱- رزومه شخصی و سمت های اجرایی مدیرعامل

 ۱-۱- رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای آفرینش طرحهای نوین

۱-۲  – کارشناس ارشد ارزیابی ریسک در شرکت بیمه ایران

۱-۳ – کارشناس ارشد ارزیاب خسارت بیمه های آتش سوزی

۱-۴-  مدیرکل بیمه ایران استان آذربایجان غربی

۱-۵ – مدیرکل بیمه ایران استان مازندران

۱-۶- مدیرکل روابط عمومی بیمه ایران

۱-۷- مدیر تدارکات و پشتیبانی بیمه ایران

۱-۸- مدیرکل دفتر امورشعب و نمایندگیهای داخل کشور بیمه ایران

۱-۹- عضو شورای فنی و مطالعات بیمه ایران

۱-۱۰- مدیر بازاریابی و نماینده ویژه مدیرعامل بیمه ایران در امور بیمه گذاران بزرگ

۱-۱۱- عضو کنسرسیون انرژی و نفت و گاز شرکتهای بیمه ( ایران-آسیا البرز-دانا )

۱-۱۲- مشاور فنی مدیرعامل بیمه دانا

۱-۱۳ – عضو ارشد شورای فنی بیمه دانا

۱-۱۴- مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه دانا

۲-تحصیلات :

۱-۲- لیسانس مدیریت بازرگانی

۲-۲- فوق لیسانس مدیریت گرایش مالی

۳-۲- مدرس اصول بیمه ای در مرکز آموزش بیمه ایران

۴-۲- مدرس اصول بیمه ای و ارزیابی ریسک در مرکز بیمه ناجا ( نیروی انتظامی )

۳- خدمات ارائه شده توسط شرکت :

۱-۳- مشاور امور بیمه ای سازمان قطار شهری اصفهان

۲-۳- مشاور امور بیمه ای شرکت معدن پیربکران اصفهان ( وابسته به صنایع معادن )

۳-۳- مشاور امور بیمه ای بنیاد تعاون ناجا ( بیمه امید ناجا )

۴-۳-  مشاور امور بیمه ای بنیاد تعاون سپاه

۵-۳- مشاور امور بیمه ای بانک انصار

۶-۳- مشاور امور بیمه ای تعاونی مسکن نظام پزشکی کشور

۷-۳- مشاور امور بیمه ای نظام پرستاری کشور

۸-۳- مشاور امور بیمه ای ستاد دیه کشور

۹-۳- صدور انواع بیمه نامه برای شرکت گلنان پراتوس ( شریک بلژیکی)

۱۰-۳- صدور انواع بیمه نامه برای بانک انصار

۱۱-۳- بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل و درمان تکمیلی حوادث دانش آموزی آتش سوزی مدارس مناطق ۷ ،۱۷ ، ۱۸ آموزش پرورش

۱۲-۳- صدور بیمه نامه مسئولیت حمل نقل کالا ( شرکت خادمین )

۱۳-۳- صدور بیمه نامه ثالث ، بدنه اتومبیل برای شرکت لیزینگ بیستون

۱۴-۳- صدور بیمه نامه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی

۱۵-۳- صدور بیمه نامه درمان تکمیلی کارکنان شرکت ارج

۱۶-۳- طراحی بیمه حوادث ورزشکاران جودو و کاراته ، اسکی

۱۸-۳- طراحی بیمه حوادث امداد جاده ای

۱۹-۳- طراحی بیمه عمر و پس انداز بعنوان وثیقه